Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

 1. Prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.leader-pack.pl jest firma Leader, Zofia Kania, z siedzibą w Poznaniu (60-123), ul. Albańska 10, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem 30942/2001/S, NIP: 779-153-78-22, zwana w dalszej części Regulaminu dalej „Sprzedającym”.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedającego, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel Leader, Zofia Kania zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  Polityka Prywatności znajduje się http://www.leader-pack.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.
 6. Bieżący kontakt ze Sprzedającym w sprawach umów zawieranych na podstawie Regulaminu możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@leader-pack.pl lub numerem telefonu: (+48) 616615639, a także w siedzibie firmy w Poznaniu, ul. Albańska 10.

 

I.      Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. adres poczty e-mail.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://www.leader-pack.pl/webpage/polityka-prywatnosci.htmlstanowiącą integralna część niniejszego regulaminu

II.    Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłam/em dobrowolnie do korzystania z usług sklepu,
  2. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III.   Realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów nowych zamieszczonych na stronie internetowej www.leader-pack.pl
 2. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia.
 3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  1. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
  2. wybór formy dostawy i płatności,
  3. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy,
  4. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
  5. wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta,
  6. zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  2. opis produktu (np. ilość, kolor, wymiary)
  3. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
  4. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy,
  5. sposób płatności,
  6. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,
  7. informacja o prawie do rękojmi,
  8. w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

IV.  Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  1. przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  2. systemem płatności on-line – rozliczenia transakcji kartą kredytową (po uruchomieniu funkcjonalności) i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  3. za pobraniem – gotówką w chwili odbioru zamówienia w momencie jego doręczenia przez doręczyciela,
  4. gotówką w siedzibie Sprzedającego w chwili odbioru zamówienia.
 2. Ewentualne koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.

V.    Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.Ceny podane przy produktach na stronie internetowej www.leader-pack.pl podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty – są to ceny brutto. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedającego i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI.  Dostawa

 1. Zamówione produkty dostarczane są przesyłkami za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Sprzedający złożone zamówienia realizować będzie w jak najszybszym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. Przeważnie przesyłki nadawane są w terminie 24 godzin od momentu otrzymania płatności lub potwierdzonego zamówienia z płatnością przy odbiorze – za pobraniem, które dotrą do Sprzedającego do godz. 13:00. Do terminu tego nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu, jako Konsumenci, tj. osoby, o których mowa w art. 22 kodeksu cywilnego, czyli osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Leader, Zofia Kania, ul. Albańska 10, 60-123 Poznań.
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Leader, Zofia Kania, ul. Albańska 10, 60-123 Poznań.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia odstąpienia od umowy, ponosi Kupujący. Koszty te nie są zwracane przez Sprzedającego.
 6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Konsumentowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedającego dla danego zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie uzgodni ze Sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 
VIII.        Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  1. przez wysyłanie wiadomość email na adres sklep@leader-pack.pl
  2. listownie na adres Leader, Zofia Kania, ul. Albańska 10, 60-123 Poznań
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana w taki sam sposób, w jaki została ona złożona.
 8. Sprzedający wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 10. Jeżeli reklamacja Konsumenta nie została uznana za uzasadnioną, Zamawiający może, zachowując prawo do skierowania sprawy do sądu, podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym w sposób pozasądowy, w szczególności:
  1. skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  2. zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego między Sprzedającym a Zamawiającym.
 11. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Konsumenta i Sprzedającego. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Zamawiającym a Sprzedającym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

IX.  Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.leader-pack.pl/webpage/regulamin.html
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sprzedający dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Konsumenta i Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego
Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

 

 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-      Adresat: Leader, Zofia Kania, ul. Albańska 10, 60-123 Poznań,

-      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy/dostawy następujących rzeczy

-      Data zawarcia umowy/odbioru

-      Imię i nazwisko Zamawiającego(-ych)

-      Adres Zamawiającego(-ych)

-      Podpis Zamawiającego(-ych)

-      Data